We use essential cookies to make Venngage work. By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Manage Cookies

Cookies and similar technologies collect certain information about how you’re using our website. Some of them are essential, and without them you wouldn’t be able to use Venngage. But others are optional, and you get to choose whether we use them or not.

Strictly Necessary Cookies

Always Active

These cookies are always on, as they’re essential for making Venngage work, and making it safe. Without these cookies, services you’ve asked for can’t be provided.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Amazon
 • Google Login
 • Intercom

Functionality Cookies

These cookies help us provide enhanced functionality and personalisation, and remember your settings. They may be set by us or by third party providers.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Chameleon
 • Intercom
 • Algolia

Performance Cookies

These cookies help us analyze how many people are using Venngage, where they come from and how they're using it. If you opt out of these cookies, we can’t get feedback to make Venngage better for you and all our users.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Mixpanel
 • Intercom
 • Google Analytics
 • Hotjar

Targeting Cookies

These cookies are set by our advertising partners to track your activity and show you relevant Venngage ads on other sites as you browse the internet.

Show cookie providers

 • Google Ads
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • Pinterest

Venngage w nauczaniu

Nauczaj interaktywnie i wizualnie. Doskonałe dla uczniów w każdym wieku

Uczniowie używają Venngage, aby nauczyć się wizualnej narracji, analizy danych i tworzenia prezentacji. Dowiedz się więcej w dziale "Zasoby dla nauczycieli" poniżej.

Konta Klasy

Nauczyciele mogą z łatwością utworzyć konto dla swojej grupy i dodawać uczniów.

Zobacz zgłoszenia uczniów

Uczniowie mogą przesyłać swoje prace bezpośrednio do nauczyciela lub podzielić się nimi z całą klasą.

Uwolnij kreatywność

Pozwól uczniom wykazać się kreatywnością, a jednocześnie uczyć się obrazowania ważnych danych, umiejętności opowiadania oraz prezentacji.

Zasoby dla nauczycieli

Masz pytania związane z używaniem infografik w klasie lub chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób tworzyć rubryki dla infografik? Zobacz nasze zasoby dla nauczycieli.

 
Wkrótce